www.nhomgunnyvip.wevina.vn and www.wevina.vn. Photoshop and web design resources

Chào mừng đến Hội nhóm Age tank

Thân chào các thành viên trong hội, nay xin thay mặt mọi người lập nhóm Gunny Age tank

 

nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi người

 

Như được biết. Gunny hiện giờ của VNG bắt mọi người phải nạp tiền quá đáng, nhiều người bức

 

xúc và tôi là Admin của trang xin đứng lên lập hội gunny age tank

 

Hướng dẫn chơi Age tank

Giới Thiệu Chung Về Sever :


- Phiên Bản: chẳng hỉu mấy ông Brazing làm ăn sao mà không xác định đc phiên bản nữa,


hình như là 4.0 thì phải !!!


-Free 9999999 xu, vàng lễ kim thì không đáng kể nên không nói - Chất lượng sever: khá ổn định


- Số người chơi: đông 


- Mức độ hài lòng: khá chuẩn 


- Phó bản chưa tét ( lên cấp 9 lâu quá nên nản ) 


- Nhìu tính năng đặc biệt 


Nào Cùng Đăng Ký Và Play Game Thôi !!!!!!!!!!


Đăng Ký :


Truy Cập Trang Web Đăng ký : http://agetank.com.br/SignUp.aspx


Làm Theo Hướng Dẫn Như Hình : 

 

 

 - Login/ Nick: tên đăng nhập tên nick trong game


- Senha: mật khẩu


- Repita A Senha: nhập lại mật khẩu


- Email: nhập email : không có số nhé


- Giới Tính

 Đăng Nhập: lol! 


Truy Cập Trang Web Đăng Nhập : http://agetank.com.br/index.aspx


Đánh ID Mật Khẩu Rồi Jogar Agora thôi !!! 


Một số hình ảnh trong khi test :

 

Cách nhận VKTT Biến Dạng + Víp - TS :


- Sau khi bạn vào game, bạn vào Shop -> Qua phần Lễ Kim -> Mua một Vũ Khí Bất Kì ->


Qua Thợ Rèn -> Cường Hóa Vũ Khí lên Cấp 1 -> Hoàn Thành Nhiệm Vụ - Vào Túi, nhận


Supper Bumerang Biến Hình


- Chiến đấu 1 lần, nhận : Supper Thương Cổ Biến Hình 


- Chiến Đấu Lần 2, nhận: Víp - Thiên Sứ Ban Phúc